آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ابجد کبیر(جمل)

ابجد کبیر(جمل)

ابجد کبیر(جمل) ارزش حروف ابجد کبیر به شرح زیر هستند: ترتیب حروف در ابجدها به نسبت زبان تفاوت دارند به عنوان مثال در زبان فارسی گ=۲۰ چ=۳ پ=۲ ژ=۷ ****************************** با عضو شدن در کانال تلگرام…
متن دوم