آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آینده، قطعا قابل پیش بینی نیست

آینده، قطعا قابل پیش بینی نیست

آینده، قطعا قابل پیش بینی نیست يكي از مواردي كه عموم افراد به ويژه بانوان همواره پي گير آن هستند، بحث طالع بيني و فال است كه جا دارد به طور اختصاصي به آن پرداخته شود ( كه در اين مقال نمي گنجد ). ما دوست داريم يكي را پيدا كنيم كه از گذشته…
متن دوم