آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آموزش یوگا کتاب

آموزش تصویری یوگا,پنجمین روز

تمرینات پنجمین روز *******نکات قابل توجه و ضروری قبل از تمرینات یوگا******   حرکت نیم لوتوس توجه نمائید که این حرکت برای زانو­ها، قوزک­ها و پاشنه­ ها می­باشد. این حرکت اهمیت فراوانی دارد که به تفضیل در پایان برنامه بیست و هفتمین روز…
متن دوم