آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آموزش یوگا در تهران

آموزش یوگا در ۳۱ روز

در چند روز آینده ۴۰ حرکت مهم و بسیار کاربردی را در طی ۳۱ روز در همین سایت به صورت کاملا عملی و اصولی  با تمام جزئیات و نحوه انجام دادن آن و تعداد ستها را و زمان انجام دادن را کاملا توضیح و آموزش میدهم.که شما میتوانید در بخش موضوعات قسمت…
متن دوم