آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آموزش یوگا برای انعطاف بیشتر بدن

آموزش ۱۴ حرکت یوگا برای انعطاف بیشتر بدن

آموزش ۱۴ حرکت یوگا برای انعطاف بیشتر بدن اگه جزء کسایی هستید که بدن انعطاف پذیری دارید و یا در حال تمرینات یوگا هستید این ۱۴ تمرین یوگا فوق العاده برای انعطاف نیم تنه و ستون فقرات مفید و موثر هست.شما باید هر حرکت را دو بار و هر بار به…
متن دوم