آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آموزش یوگا بانوان

آموزش تمرینات یوگا,چهاردهمین روز

تمرینات چهاردهمین روز انبساط سینه *******نکات قابل توجه و ضروری قبل از تمرینات یوگا****** ۱-۲- یکبار هر سه حالتی را که قبلاً آموخته‌اید انجام  داده و در حالی که به عقب خم می‌شوید ده ثانیه و در حرکت جلو بیست ثانیه متوقف شوید دقت کنید…
متن دوم