آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آموزش هشت حرکت یوگا برای درد کمر و تقویت آن

آموزش هشت حرکت یوگا برای درد کمر و تقویت آن

آموزش هشت حرکت یوگا برای درد کمر و تقویت آن هشت حرکت فوق که بنام حرکت برگشت هست برای کمک بسیار زیادی برای پیشگیری از درد کمر است.و همچنین برای از بین بردن چربی و تقویت کمر بسیار مفید می باشد?????? این تمرین باید هر کدامشان در ۳ ست ۱۵…
متن دوم