آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آموزش قاب عکس

فیلم آموزش قاب سازی

فیلم آموزش قاب سازی قاب بندی برای محافظت آثار هنری از گرد و غبار ، دست زدن بی مورد ، اسید ها ، مواد آلاینده و رطوبت  بسیار مهم است . هر چند که یک  فرم مناسب می تواند ارزش  یک اثر هنری را افزایش  دهد .زمانی قاب بندی مهم است که همچنین آن…
متن دوم