آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آموزش قاب عکس نمدی

فیلم آموزش قاب سازی

فیلم آموزش قاب سازی قاب بندی برای محافظت آثار هنری از گرد و غبار ، دست زدن بی مورد ، اسید ها ، مواد آلاینده و رطوبت  بسیار مهم است . هر چند که یک  فرم مناسب می تواند ارزش  یک اثر هنری را افزایش  دهد .زمانی قاب بندی مهم است که همچنین آن…
متن دوم