آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آموزش شیشه گری در تهران

فیلم های آموزشی شیشه گری و شیشه کاری

فیلم های آموزشی شیشه گری و شیشه کاری اصول شیشه گری که به صورت یک دایره المعارف تصویری از تکنیک های شیشه گری است .  این فیلم ۱۲ عدد تکنیک مفید برای هر شیشه گر مبتدی یا حرفه ای را نمایش می دهد شما می توانید تکنیک های هنری جدید را یاد…
متن دوم