آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آموزش شمع سازی

آموزش شمع سازی با استاد خانم مختاری

آموزش شمع سازی  با استاد خانم مختاری آموزش شمع سازی با آموزش شمع سازی و ساخت شمع های زینتی زینت بخش منزل خود باشید آنچه در این مجموعه خواهید آموخت: توضیحات اولیه: آشنایی با شمع طریقه ذوب کردن پارافین و تهیه فتیله شمع های…
متن دوم