آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آموزش شش حرکت یوگا برای کوچک کردن باسن

آموزش شش حرکت یوگا برای کوچک کردن باسن

آموزش شش حرکت یوگا برای کوچک کردن باسن شاید برای خیلی از شما ها  پیش میاد که  کاری که در روز انجام میدید همش روی میز یا روی زمین نشسته باشید و این نشستن زیاد باعث درد  و کوفتگی در باسن و پهلوها شده باشد.کسانی که پهلو و باسن بزرگی دارند…
متن دوم