آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آموزش سفال گری به کودکان

آموزش سفالگری

 آموزش سفالگری بیش از ۳۰۰ فیلم هنر سفالگری به زمان بیش از ۵۰ ساعت در ۴عدد دی وی دی فیلم های هنر سفالگری شامل : ساخت انواع ظروف لیوان ، کاسه ، بشقاب ، فنجان ، بطری ،پارچ ، گلدان ، دیس ،کوزه ، قوری و … این مجمعه در…
متن دوم