آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آموزش حجامت در مشهد

طب امامان درس ۱۳,آنچه که قبل و بعد از حجامت باید خورد

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب طب امام صادق آنچه که قبل و بعد از حجامت باید خورد 1 . زید شحام گفت : نزد امام صادق بودم که حجامتگر را صدا زد و از او خواست که ابزار حجامت را بشوید و آویزان نماید . سپس انار خواست و آن را میل نمود و بعد…
متن دوم