آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آشتی میان زن و شوهر

دعای محبت عمیق زن و شوهر و آشتی میان آنها

دعای محبت عمیق زن و شوهر و آشتی میان آنها سلام میخوام یه دعای قوی و فوری برای اشتی و محبت بین زن و شوهر در این پست قرار بدم که این مطلبو از یکی از سایتهای عربی گرفتم نویسنده این منبع به نام ابو علی است که نسخه بسیار مجرب و خوبی است.…
متن دوم