آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آثار ذکر گفتن

ذکر جهت کسب شهرت

ذکر جهت کسب شهرت جهت کسب شهرت در چهل روز   101 مرتبه بگوید  یا مُوَخِّر   و در این مدت ترک حیوانی کند مجرب است ⭐️بعد از ذکر 100 بار صلوات بفرستید. ⭐️سعی کنید در ساعات معینی از روز  این عمل را انجام بدید ⭐️بهترین زمانها بعد از نماز…

شرایط ذکر گفتن

شرایط ذکر گفتن به گفته قرآن كريم ، هنگامى كه انسان ياد خدا را فراموش كرد، بعد از آن كه متوجه شد، بايد پروردگار خويش را به خاطر بياورد. آن گاه كه غير او را فراموش مى كنى ، و خودت را در ذكرت (يادت ) فراموش ‍ مى كنى و آن گاه…
متن دوم