آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آثار بسم الله

آثار بسم الله الرحمن الرحیم

آثار بسم الله الرحمن الرحیم سلام دوستان. چند نفر از دوستان خوبم تقاضا کردند که در مورد آثار و فضایل بسم الله بیشتر بنویسم. به روی چشم.اینم  چند آثار از ذکر بسم الله الرحمن الرحیم. در ضمن یکی از کاربران در نظرات نوشته که چرا نظراتی که…

فضایل بسم الله الرحمن الرحیم

از آثار و فضایل بسم الله الرحمن الرحیم هر گاه زنی بار دار نمیشود باید 110 مرتبه بسم الله الرحن الرحیم را نوشته تا به اذن خدا بار دار شود. هر گاه خواستی محبت کسی را در دلش بیفکنی بیاور یک قطعه شیرینی و بر…
متن دوم