آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور رده

ماهیت تلقین

استفاده از تلقین در آموزش و پرورش

استفاده از تلقین در آموزش و پرورش: معلمین بیش از حد بایستی به فن تلقین آشنایی داشته باشند زیرا کودکان بیش از همه تلقین‌پذیرند و این معلمین هستند که با تلقینات خود تا حدودی سرنوشت کودکان را تعیین می‌نمایند. «ویکتور پوشه» دانشمند بزرگ…

ماهیت تلقین

ماهیت تلقین تلاش و کوشش زیادی شده است تا برای  «تلقین» تعریف صحیحی به عمل آید. در محاوره روزمره آنچه از تلقین استنباط می‌شود عبارت از وادار به انجام کاری یا ایجاد یک رشته افکار جدید و گفتار یا رفتار تحریک کننده که معمولاً همراه و هم‌آهنگ…

تمرین تلقین در هیپنوتیزم و مانیه تیزم

تمرین تلقین در یک اتاق نیمه روشن با قرائت کتاب که  به تأنی و بندبند انجام می‌گیرد می‌توان این نیرو را تقویت نمود، در این موقع حروف باید با صدای اصلی خود اداء شود، اتاق نیمه روشن به طور کلی برای آنانی که می‌خواهند تمرین مانیه‌تیزم و…

آمادگی در زمینه صحبت کردن در جمع دیگران

متن تلقین برای آمادگی در زمینه صحبت کردن در جمع دیگران هرقدر اعتماد به نفس تو بیشتر شود و کمتر در مورد نتایج سخنرانی خود در یک جمع نگران باشی، بیشتر موفق می شوی…سعی کن تا کمتر در جمع دیگران مرغوب شوی و بیشتر به خودت و نحوه ارایه مطالب…
متن دوم