آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور رده

ختم قرآن

دعوت نامه ختم جزء پنجم قرآن کریم

دعوت نامه ختم جزء پنجم قرآن کریم دوستان عزیز همانطور که در پست های قبل گفتم تصمیم گرفتیم با اجازه همه شما دوستان خوبم هر هفته یک جزء از قرآن را به صورت گروهی ختم کنیم. و در همین پست میخوام همه شما…

دعوتنامه ختم جزء چهارم قرآن کریم

دعوتنامه ختم جزء چهارم قرآن کریم امیدوارم حال همتون خوب باشه و در تمام مراحل زندگیتون شاد و موفق باشید. دوستان عزیز همانطور که در پست های قبل گفتم تصمیم گرفتیم با اجازه همه شما دوستان خوبم هر هفته…

دعوتنامه ختم جزء سوم قرآن کریم

دعوتنامه ختم جزء سوم قرآن کریم امیدوارم حال همتون خوب باشه و در تمام مراحل زندگیتون شاد و موفق باشید. دوستان عزیز همانطور که در پست های قبل گفتم تصمیم گرفتیم با اجازه همه شما دوستان خوبم هر هفته یک…

دعوتنامه ختم جزء دوم قرآن کریم

دعوتنامه ختم جزء دوم قرآن کریم امیدوارم حال همتون خوب باشه و در تمام مراحل زندگیتون شاد و موفق باشید. دوستان عزیز همانطور که در پست های قبل گفتم تصمیم گرفتیم با اجازه همه شما دوستان خوبم هر هفته یک…

دعوت نامه ختم جزء اول قرآن کریم

دعوت نامه ختم جزء اول قرآن کریم سلامی گرم به تمام دوستان امیدوارم حال همتون خوب باشه و در تمام مراحل زندگیتون شاد و موفق باشید. دوستان عزیز همانطور که در پست های قبل گفتم تصمیم گرفتیم با اجازه همه…
متن دوم