آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گفتار ائمه,چند چیز موجب محکمى لثه و آرامى درد دندان است

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب شفا گفتار ائمه,چند چيز موجب محكمى لثه و آرامى درد دندان است  اول - خلال كردن دندانها  دوم - خوردن پياز  سوم - خوردن سركه  چهارم - مسواك نمودن  پنجم - خضاب كردن  ششم - بعد از طعام با سعد مضمضه كردن…

گفتار ائمه معصومین,چند چیز موجب تقویت معده و هضم طعام است

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب شفا گفتار ائمه معصومین,چند چيز موجب تقويت معده و هضم طعام است  اول - خوردن گلابى  دوم - خوردن به  سوم - خوردن انار با پيه آن  چهارم - خوردن سنجد  پنجم - خوردن باقلا با پوست  ششم - خوردن كاهو  هفتم…

گفتار ائمه معصومین,چند چیز موجب صافى رنگ و حسن صورت است

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب شفا گفتار ائمه معصومین,چند چيز موجب صافى رنگ و حسن صورت است  اول - خوردن به  دوم - خوردن كدو  سوم - خوردن پياز  چهارم - خوردن روغن زيتون  پنجم - خوردن بادنجان  ششم - خوردن تره  هفتم - خوردن سه كف…

گفتار ائمه معصومین,چند چیز نور چشم را زیاد مى کند

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب شفا گفتار ائمه معصومین,چند چيز نور چشم را زياد مى كند  اول - قرآن خواندن از روى قرآن نه از حفظ  دوم - كندر خوردن  سوم - خوردن به  چهارم - پوشيدن كفش زرد  پنجم - سرمه كشيدن  ششم - خضاب نمودن با حنا  …

گفتار ائمه معصومین,چند چیز موجب بیمارى مى شود

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب شفا گفتار ائمه معصومین,چند چيز موجب بيمارى مى شود اول - شام نخوردن دوم - پر خوردن سوم - خوردن ميان نهار و شام چهارم - شب ايستاده آب خوردن پنجم - زياد آب خوردن ششم - آب خوردن در اثناى غذا خوردن هفتم…

گفتار ائمه معصومین,چند چیز موجب صحت بدن است

گفتار ائمه معصومین,چند چيز موجب صحت بدن است اول - مسافرت كردن دوم - روزه گرفتن سوم - خوددارى از انداختن آب دهان در مسجد چهارم - كم خوردن پنجم - آب خوردن در روز در حال ايستاده ششم - طعام نخوردن مگر در وقتى كه گرسنه باشد هفتم…

دعای پیامبران,دعاى بزرگى که حضرت عیسى علیه السلام به برکت آن به آسمان رفت

دعاى بزرگى كه حضرت عيسى عليه السلام به بركت آن به آسمان رفت از امام صادق عليه السلام روايت شده كه پيغمبر صلى اللّه عليه و آله فرمود: يهود جمع شدند عيسى عليه السلام را بكشند جبرئيل او را به بال خود پوشانيد چون عيسى به بالا نظر كرد اين دعا…

دعاى اداى قرض موسى کاظم علیه السلام

دعاى اداى قرض موسى كاظم عليه السلام مردى به خدمت امام موسى كاظم عليه السلام شكايت كرد كه كار من بسته شده است و به هر كارى كه متوجه مى شوم ، سود نمى يابم و به هر حاجت كه روى نهم برآورده نمى شود. حضرت فرمودند: بعد از نماز صبح ده مرتبه بگو:…

دعاى اداى قرض از امام صادق علیه السلام

دعاى اداى قرض از امام صادق عليه السلام عياشى از عبداللّه بن سنان روايت كرده است : به خدمت حضرت صادق عليه السلام رفتم حضرت فرمودند: مى خواهى تو را دعايى تعليم كنم كه چون بخوانى حق تعالى قرض تو را ادا كند و حال تو نيكو شود؟ گفتم : چه بسيار…

دعا جهت اداى قرض زیاد از حضرت عیسى علیه السلام

دعا جهت اداى قرض زياد از حضرت عيسى عليه السلام مردى به حضرت عيسى بن مريم عليه السلام شكايت كرد از دين خود فرمود بگو: اللهم يا فارج الهم و منفس الغم و مذهب الاحزان و مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا و الاخرة و رحيمهما انت رحمنى و رحمان…

دعا جهت غنى شدن از حضرت رسول صلى اللّه علیه و آله

دعا جهت غنى شدن از حضرت رسول صلى اللّه عليه و آله حضرت خاتم الانبياء صلى اللّه عليه و آله به اصحاب صفه در وقتى كه از تنگدستى خود شكايت كردند اين دعا را تعليمشان فرمود كه دائم بخوانند، غنى خواهند شد. اللهم رب السموات السبع و رب العرش…
متن دوم