آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

طب امامان درس۱۶,نشانه های هیجان خون

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب طب امام صادق

نشانه های هیجان خون

۱ . امام صادق فرمود : هیجان و جوشش خون سه نشانه دارد : ۱ – جوش و دمل ۲ – خارش   ۳ – مورمور شدن بدن

همچنین میتوانید نرم افزار کامل و جامع طب امام صادق را دانلود کنید

نظرات بسته شده است.

متن دوم