آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ساعات ۱۶ الی ۳۰ ماه ذی القعده الحرام سال ۱۴۳۴ هجری قمری

ساعات ۱۶ الی ۳۰ ماه ذی القعده الحرام سال ۱۴۳۴ هجری قمری

 

روزهای قمر در عقرب:

ورود قمر به برج عقرب : یک شنبه ۳۰ ذی القعده , چهاردهم مهر ماه ساعت ۱۲:۰۰

خروج قمر از برج عقرب سه شنبه دوم ذی الحجه, شانزدهم مهر ساعت ۱۷:۰۰

 

روزهای نحس مهر ماه

نظرات بسته شده است.

متن دوم