آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ساعات ۱ الی ۱۵ ماه ذی القعده الحرام سال ۱۴۳۴ هجری قمری

ساعات ۱ الی ۱۵ ماه ذی القعده الحرام سال ۱۴۳۴

هجری قمری

روزهای قمر در عقرب:

ورود قمر به برج عقرب : یک شنبه ۳۰ ذی القعده , چهاردهم مهر ماه ساعت ۱۲:۰۰

خروج قمر از برج عقرب سه شنبه دوم ذی الحجه, شانزدهم مهر ساعت ۱۷:۰۰

 

ساعات ۱۶ الی ۳۰ ماه ذی القعده الحرام سال ۱۴۳۴ هجری قمری

نظرات بسته شده است.

متن دوم