آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دستورى براى نمازهاى قضاى گذشته که فراموش شده

0

دستورى براى نمازهاى قضاى گذشته که فراموش شده


امیرالمومنین علیه السلام فرمود شنیدم از رسول خدا صلى اللّه علیه و آله هر کس ترک کند نماز را از روى جهالت و نداند چقدر باید قضا کند شب دوشنبه پنجاه رکعت نماز بخواند با حمد و سوره و روزه بگیرد روز دوشنبه را و ظهر دوشنبه نیز پنجاه رکعت (۲۵ نماز دو رکعتى ) با حمد و سوره بخواند بعد از فراغت صد مرتبه استغفار کند این عمل مطابق با صد سال نماز قضا شده خدا حساب مى فرماید ولى اگر بداند چقدر قضاء دارد باید همه آن را بجا آورد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم