آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

تربیع عددی یا مربع اعداد ابجدی

تربیع عددی یا مربع اعداد ابجدی

یکی از اشکال اوفاق شکل مربع است حکمای سلف از روی موازین اسرار طبیعی و اسباب عالم و مناسبات امور عرضی و نجومی مربعی تشکیل می دادند و اسمایی استخراج می نموده و ان اسما را موثر می دانسته اند و برای حصول نتیجه به ذکر انها مداومت می کردند و مقید نبودند که قرائت ان اسما و مدامت بر ان اعمال مطابق قانون شرایع و انبیاء باشد اما علمای اسلامی بر اثر دریافت حقایق دین معتقد بودند که باید همه امور بر وفق دستورات قائد بزرگ و تعالیم عالیه قران باشد لذا خود را مقید کردند که این اعمال بر طبق دستورات شرع انجام گردد و اسمای مستخرجه باید از اسمای ماثوره ( روایت شده ) باشد و اعمال نیز باید در قلمرو نهی شارع مقدس نیامده باشد از این رو به جای اسماء مستخرجه لومائیل لوخائیل حولائیل اسمای مقدسه ی ماثوره از قبیل ودود   حی و قیوم را استخراج می کردند که البته این اسماء موثر و موجب توجه به ذات یکتا و عبادت و پرستش خدا و باعث توسل به قادر بی همتا و خواست امور و حوایج از ذات الهی جل و علا میباشد   معمولا اگر این اشکال ( مربع ) بر طبق تجزیه حروف اسما الله و اسمای حسنای الهی داده شود متضمن سرّ عظیم و محل نزول برکات خواهد بود

 

نقش لوح تعویذ

مربعی که دارای نُه شانزده یا بیست و پنچ خانه باشد و به اصطلاح ۳*۳ و ۴*۴ و ۵*۵ باشد را به ترتیب مثلث مربع و مخمس می گویند تا ۱۰*۱۰ اگر هم در خانه های انها اعدادی را که نوشته اند تکرار نشود یعنی یک رقم در دو خانه نیاید و جمع کل هر ستون ان افقی عمودی یا قطری از هر طرف مساوی و یکسان باشد ان را در اصطلاح اهل این علم ( نقش ) یا ( لوح ) می گویند و اگر جمع کل ان با اسمی از اسماء الله تعالی یا ایه ای از ایات قران مطابق باشد ان را(تعویذ) نیز میگویند چه قابل عوذه شده و متبرک گردید ه است و اگر چه این مطلب وابسته به نیت درست کننده است

 

تکسیر حروف اسماء الحسنی

( تکسیر ) یعنی شکستن یا تجزیه ی کلمه یا اسم و تبدیل ان به حروف ان اسم و جایگزینی حروف در خانه های مربع و جداول مربعات که در مورد بسیاری از کلمات و اسمای الهی صورت می گیرد و غالباً همراه با عدد مربوط به حرف بوده که حروف و عدد ان را در مربعات ( خانه کوچک ) جای می دهند این شیوه قواعد مخصوص و روشهای ویژه یه خود را دارامی باشد که تشریح ان از حوصله ی این سایت و حیطه ی بحث خارج است

 .

نظرات بسته شده است.

متن دوم