آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آداب زندگی مسلمان درس ۲۸,برخی از علوم مورد نیاز

آداب زندگی مسلمان درس ۲۸,برخی از علوم مورد نیاز

برخی از علوم مورد نیاز

آموزش علوم دینی : امام رضا (ع) می فرماید : خدا رحمت کند بنده ای را که امر را زنده بدارد . راوی پرسید : چگونه امر شما را زنده کند ؟ آن حضرت فرمود : علوم ما را فراگیرد و به مردم بیاموزد ، چرا که مردم اگر         زیبایی های کلام ما را بدانند از ما پیروی می کنند .

امام حسن عسکری (ع) به نقل از پیامبر اکرم (ص) می فرماید : هر کس از پیروان ما به علوم ما دانا باشد و جاهلی را هدایت و ارشاد کند و شریعت ما را به او بیاموزد ، در بهشت همراه ما خواهد بود .

آموزش عقاید : رسول خدا (ص) می فرماید : نخستین کلمه ای که به زیان کودکانتان می آورید کلمه لا اله اله الله [: توحید ] باشد .

آموزش قرآن : امام محمد باقر (ع) می فرماید : امیر مؤمنان (ع) به فرزندانش فرمان می داد تا قرآن بخوانند .

رسول خدا (ص) می فرماید : حق دختر بر پدر است که سوره نور را به او بیاموزد .

آموزش حدیث : امام باقر (ع) می فرماید : در یادگیری [ علوم دینی ] بر یکدیگر پیشی گیرید ؛ به خدا سوگند! هر آینه یک حدیث که در حلال و حرام از شخص راستگویی فرا گیرید از دنیا و طلا و نقره آن بهتر است و این همان سخن خداست که فرمود : آنچه را رسول خدا به شما دستور داد بجا آورید و از آنچه شما را بازداشت دست بردارید .

آموزش فقه و واجبات : رسول خدا (ص) درباره احکام ارث می فرماید : مسائل ارث را فرا بگیرید و آن را به مردم بیاموزد ، چرا که من از دنیا خواهم رفت … و فتنه ها تا جایی آشکار می شود که دو نفری که در موضوع ارث اختلاف دارند کسی را نمی یابند که میانشان فصل خصومت کند .

همان گرامی (ص) فرمود : مسایل ارث را بیاموزید و آن ها را به مردم یاد دهید ، زیرا آموزش آن نیمی از دانش است و [ اگر پی گیری نشود ] فراموش می گردد و آن نخستین چیزی است که [ تلاش می شود ] از امتم جدا شود .

مردی به امیر مؤمنان (ع) عرض کرد : می خواهم تجارت کنم . آن حضرت فرمود : آیا دانش دین ( فقه )       آموخته ای ؟ عرض کرد : بعد می آموزم . فرمود : وای بر تو ! نخست فقه بیاموز ، آن گاه تجارت کن ، زیرا کسی که خرید و فروش کند ولی از [ مسائل ] حلال و حرام نپرسد در گرداب ربا می افتد .

به فرموده امام صادق (ع) : مسلمانان را جز سه چیز اصلاح نکند : دین شناسی ، شکیبایی در گرفتاری ها و     برنامه ریزی نیکو در زندگی .

آموزش حرفه و صنعت : امیر مؤمنان (ع) می فرماید : اشتغال به حرفه ای همراه با عفت نفس از ثروت همراه با ناپاکی بهتر است .

نکته : روایات فراوانی فضیلت حرفه هایی مانند دامداری ، کشاورزی ، باغداری ، کشتیرانی ، صید ماهی ، شیلات و نیز سحرگاهان به دنبال کار رفتن را بیان می کنند و قهراً آموزش مربوط به آن ها نیز مورد تأکید است .

آموزش شعر دینی : اسلام به آموزش هنر متعهد و بهره مندی از زیبایی هنر در مسیر توحید و معارف دین توصیه کرده و امامان اهل بیت (ع) به آموزش اشعاری با مضامین دینی و اعتقادی سفارش کرده اند .

امام صادق (ع) می فرماید : امیر مؤمنان (ع) خوش داشت که شعر ابوطالب (س) روایت و تدوین شود و می فرمای: آن را فرا بگیرید و به فرزندانتان بیاموزید ، چرا که او [ ابوطالب ] بر دین خدا بود و در آن دانش بسیاری است .

اما صادق (ع) می فرماید : ای شیعیان ! به فرزندانتان شعر عبدی را بیاموزید ، چرا که او بر دین خداست .

آموزش مهارت : رسول خدا (ص) می فرماید : به فرزندانتان تیر اندازی بیاموزید . در حدیثی دیگر می فرماید : به فرزندانتان شنا بیاموزید .

(برگرفته از کتاب مفاتیح الحیات اثر آیت الله جوادی آملی)

 


نظر دهید


نظرات بسته شده است.

متن دوم