آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

چتر تعبیر

چتر

چتر آن‌طور که از تعبیرها معلوم است در این‌جا منظور چتری است که بالای سر افراد بزرگ و سرشناس برای محافظت از آفتاب یا نشان دادن جاه و مقام استفاده می‌شده و نه چتری که برای محافظت در برابر ریزش برف و باران استفاده می‌شود. ابن سیرین می‌گوید:…
متن دوم