آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ریش تراشیده تعبیر

ریش تراشیده

ریش تراشیده حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی ریش‌هایت تراشیده می‌باشد، تعبیرش این است که به خاطر معاش و مایحتاج زندگانی خوار و ذلیل می‌شوی. اگر ببینی کسی سر و ریش تو را زده است، یـعـنـی احترام و آبروی تو از بین می‌رود. اسماعیل…
متن دوم