آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای افزایش حافظه

آیات قرانی برای افزایش فهم و قوه حافظه

آیات قرانی برای افزایش فهم و قوه حافظه لا اقسم الی ان لم یره احد ( ایات 1 الی 7 سوره بلد ) را بنویسد و به آب زمزم بشوید هفت روز متوالی آن آب را بخورد و در این هفت روز بر قرائت این آیات مداومت نماید فهم و قوه حافظه او…
متن دوم