آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خواص سوره بلد

آثار و برکات سوره بلد

آثار و برکات سوره بلد تعداد آیات: 20 مکی یا مدنی: مکی بلد نودمین سوره قرآن کریم است رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم نیز فرموده اند: هر کس سوره بلد را قرائت نماید خداوند او را از غضب خود در روز قیامت ایمن می دارد. و از گردنه…
متن دوم