آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اثار مهم قرآن

بیست و سه اثر فوق العاده از ۴۰ تحلیل قرآنی

بیست و سه اثر فوق العاده از 40 تحلیل قرآنی علی علیه السلام فرمود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یک دعا و دستور العمل قرآنی تعلیم داد که با آن احتیاجی به داروی اطباء نیست . سوال شد یا امیر المومنین آن دارو چیست . حضرت فرمود : 37…
متن دوم