آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نسخه ای مجرب برای خواب دیدن هر فردی که از دنیا رفته

نسخه ای مجرب برای خواب دیدن هر فردی که از دنیا رفته

نسخه ای  مجرب برای خواب دیدن هر فردی که از دنیا رفته سلام به همه عزیزان این پست هم در مورد خواب هست. و کسانی که دوست دارند هر مرده ای  را در خواب ببینید و یا حتی میخواهید ائمه اطهار…
ادامه مطلب ...
متن دوم