آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

معجزات منصور حلاج

ریاضت کشیدن منصور حلاج,معجزات منصور حلاج

ریاضت کشیدن منصور حلاج منصور حلاج مدت یکسال در مسجد مکه زیر آفتاب سوزان و باران، بدون تکلم با احدی نشست و فقط در موقع طهارت بیرون می‌رفت و بر می‌گشت و خوراک او را که لقمه‌ نانی و کوزه…
ادامه مطلب ...
متن دوم