آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مانیه تیزم ور

تمرینات عملی برای تقویت چشم مانیه تیزم ور

تمرین اول نقطه سیاهی به قطر ۳ سانتی‌متر رسم کرده در برابر چشم‌های خود، به فاصله یک متر به دیوار نصب نموده، و در روی صندلی راحتی نشسته چشم‌ها را به آن بدوزید به طوری که در نتیجه نگاه…
ادامه مطلب ...
متن دوم