آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

طریقه هیپنوتیزم کردن خانم براون

طریقه هیپنوتیزم کردن خانم براون,هیپنوتیزم ور آمریکایی

تلقین برای بعد از بیداری در تصویر شماره پایین سوژه به پشت خوابیده ولی قادر نیست که از زمین بلند شود، هر چه تلاش می‌کند نمی‌تواند از زمین بلند شود. خانم «براندون» هم دو انگشت خود را جلو…
ادامه مطلب ...
متن دوم