آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

روشهای سخنرانی موفق

روشهای سخنرانی موفق,روشهای سخنرانی موثر

سخنران زرنگ و دانشمند کسی است که قبل از شروع به سخنرانی و قبل از بیان مطالب اصلی شنوندگان را هیپنوتیزم و یا به عبارت دیگر فکر آنان را «متمرکز» نماید. برای هیپنوتیزم یا همان متمرکز کردن…
ادامه مطلب ...
متن دوم