آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای جدایی انداختن

نسخه مجرب برای جدایی و سرد کردن بین دو نفر

نسخه مجرب برای جدایی و سرد کردن بین دو نفر این عمل برای دو شخص زنا کار و کسانی که رابطه نامشروع دارند باید انجام داد در غیر اینصورت اگر بخواهید برای دو شخصی که رابطه حلال یا زن و شوهر هستند این عمل را انجام دهید عواقب شوم ان نصیب شما خواهد شد. پس در انجام این عمل مراقب باشید هر که سوره مبارکه والعصر را 21 مرتبه بر سرکه بخواند و بخورد…
ادامه مطلب ...
متن دوم