آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم سوره انعام باری حاجات ضروری

نسخه مجرب وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ برای حاجات

نسخه مجرب وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ برای حاجات سلام دوستان عزیز این هم نسخه مخصوص برای حاجات مهم و ضروری که جواب گرفتنش ردخور نداردفقط باید ذکرها رو هر روز منظم بگویید و در…
ادامه مطلب ...
متن دوم