آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

حالت‌های مختلف هیپنوتیزم

حالت‌های مختلف هیپنوتیزم و اعمالی که خوابرو انجام می‌دهد

حالت‌های مختلف هیپنوتیزم و اعمالی که خوابرو انجام می‌دهد. خواب مصنوعی معمولاً سه حالت دیده می‌شود: ۱- لتارژی (یا موت کاذب)۲- کاتالپسی(یاسفتی  و خشکی تمام بدن) ۳- سمنامبول (یا در…
ادامه مطلب ...
متن دوم