آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بی‌اعتنایی لوئی شانزدهم به مانیه‌تیسم

بی‌اعتنایی لوئی شانزدهم به مانیه‌تیسم

ستاره شانس  واقبال مسمر  افول و نزول می‌کند   موضوع هیپنوتیزم یکی از مسایل  اجتماعی و حتی می‌توان  گفت که یکی از مسایل دولتی شده بود و می‌بایست که برای ان چاره بیندیشند و  تکلیف آن را…
ادامه مطلب ...
متن دوم