آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اوقات روز

وقت شناسی در تعویذات

 وقت شناسی در تعویذات   از دید صاحب‌نظران اسرار حروف، برای هر عملی وقتی شایسته و مناسب وجود دارد و حکیمان قدیم و هرمسیان برای این اوقات اهمیت بسیار قائل بودند (همو، منبع، 7). به باور…
ادامه مطلب ...
متن دوم