آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور رده

دانلود نرم افزار

دانلود کتاب پنج درس میلیونر شدن

دانلود کتاب پنج درس میلیونر شدن میلیونر در آینده چرا برای بسیاری از مردم ، ثروت دور از دسترس می نماید ؟ اخیرا دختر هشت ساله ام از مادرش پرسید آیا تا به حال یک میلیونر دیده است . همسرم لبخدی زد و گفت که دیده است .    دخترم پرسید : آیا تاج بر سر دارد ؟ نه    آیا اتومبیل لیموزین سوار می شود ؟    نه ، پیاده راه می رود .   …
ادامه مطلب ...
متن دوم