آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور رده

ادعیه دفع غم و اندوه

آیاتی که تمام ضرر و بلا را از شما و خانوادتان دفع میکند

آیاتی که تمام ضرر و بلا را از شما و خانوادتان دفع میکند   آیاتی که اگر آنها را بخونین کسی نمیتونه بهتون ضرر برسونه یا درحق شما حرف بدی بزنه این آیات را باید به صورت منظم و مداوم…
ادامه مطلب ...

عمل و دعای ام داود برای رهایی غم و اندوه های بزرگ

عمل و دعای ام داود برای رهایی غم و اندوه های بزرگ روايت شده: هر صاحب اندوهى اين دعا را بخواند حق تعالى او را از اندوه و غم رهايى بخشد. پنجم: عمل امّ داود كه مهم ترين اعمال اين روز…
ادامه مطلب ...
متن دوم