آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور رده

ماهیت تلقین

تلقین در سراسر زندگی

تلقین در سراسر زندگی:  در سراسر زندگی روزانه به ما تلقین می‌شود. تلقین در اداره، زندگی خصوصی، سیاست مملکتی، تجارت، فروش دارو، لباس و اغذیه نقش بسیار بزرگی را به عهده دارد.  تبلیغات در رادیو، تلویزیون، سینما، کتاب، روزنامه، همه تبلیغاتی است که صبح تا شب به عمل می‌آید. کسانی که به فن تلقین آشنایی داشته باشند با سهولت بیشتری می‌توانند دوستان و…
ادامه مطلب ...

تمرین تلقین در هیپنوتیزم و مانیه تیزم

تمرین تلقین در یک اتاق نیمه روشن با قرائت کتاب که  به تأنی و بندبند انجام می‌گیرد می‌توان این نیرو را تقویت نمود، در این موقع حروف باید با صدای اصلی خود اداء شود، اتاق نیمه روشن به طور کلی برای آنانی که می‌خواهند تمرین مانیه‌تیزم و هیپنوتیزم نمایند، لازم بوده و بیشتر تمرینات و مشق‌ها در انجا انجام می‌گیرد، به همین لحاظ اشیاء این اتاق باید ساده…
ادامه مطلب ...
متن دوم